اتاق سرور

طراحی اتاق سرور استاندارد
اتاق سرور فضای فیزیکی است که تجهیزات مورد نیاز برای انتقال داده در شبکه رایانه‌ای یک کسب و کار را در خود جای می‌دهد. اتاق سرور باید به گونه‌ای طراحی شود که برای تمامی اعضای IT مجموعه ایمن، جادار و مناسب باشد.
با ما تا انتهای این مقاله همراه باشید تا با هم استانداردهای مورد نیاز برای طراحی اتاق سرور استاندارد را بررسی کنیم.

استاندارد‌های اتاق سرور
مشخصات عمومی
اولین نکته‌ای که در طراحی یک اتاق سرور استاندارد باید رعایت شود، مشخصات عمومی‌آن است. دیوار‌ها، سقف و در‌های اتاق سرور باید در برابر صدا عایق باشد. علاوه بر آن، اتاق سرور باید بدون پنجره باشد و سقف آن نیز باید دو متر و هفتاد سانت ارتفاع داشته باشد. کف پوش اتاق سرور نیز باید بدون موم باشد و هر کدام از در‌ها پهنایی بین یک متر و ده سانتی متر تا یک متر و بیست سانتی متر داشته باشند.